چارت سازمانی

chart
مدیریت دفتر تهران

آقای شهرام احدی

chart
مدیریت دفتر بندرعباس

آقای فردین علیزاده

chart
بازاریابی دیجیتال و امور مشتریان شماره 1

خانم الهام صادقی

chart
بازاریابی دیجیتال و امور مشتریان شماره 2

خانم ندا اردکانی

chart
بازاریابی دیجیتال و امور مشتریان شماره 3

خانم الهام ناصری

chart
بازاریابی دیجیتال و امور مشتریان شماره 4

خانم پروانه سلجوقی

chart
ترخیص، واردات و صادرات شماره 1

آقای بهزاد فیضی پور

chart
ترخیص، واردات و صادرات شماره 2

آقای احمد شهبازی

chart
ترخیص، واردات و صادرات شماره 3

آقای هاشم غفاری

chart
ترخیص، واردات و صادرات شماره 4

آقای حسین خسروآبادی

chart
ترخیص، واردات و صادرات شماره 5

آقای عظیم ابول پور

chart
ترخیص، واردات و صادرات شماره 6

آقای وحید اسماعیلی

chart
ترخیص، واردات و صادرات شماره 7

آقای رامبد رفیعی

chart
ترخیص، واردات و صادرات شماره 8

آقای مهران حمزوی

chart
مالی 1

خانم مریم علیزاده

chart
مالی 2

خانم عاطفه قنبری

chart
اداری 1

خانم بهاره سهرابی

chart
اداری 2

آقای امید استاجی

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۸۸۲۲۹۰۳۴ ۰۲۱