حق العمل کارگمرک

حق العمل کارگمرک

حق العمل کارگمرک

کارگزار گمرک که نام دیگر آن حق العمل کار می باشد به فردی اطلاق می گیردد که بصورت یک شخص حقیقی یا در غالب شخص حقوقی به نمایندگی از صاحب کالا می تواند به انجام مراحل اظهار و ترخیص کالا نماید.  

هر فردی که به نمایندگی از صاحب کالا میتواند اقدام به ترخیص کالا از گمرکات نماید ولی یک کارگزار گمرک می تواند به صورت مداوم و جهت شرکت های متفاوت به نمایندگی اقدام به اظهار و ترخیص کالا نماید و محدودیتی ندارد.

شرکت ترخیص کالا احدی با دریافت پروانه حق العمل کار گمرک آماده ارائه هرگونه مشاوره جهت گمرکات تهران ،گمرک فرودگاه امام خمینی ،گمرک بندعباس ،گمرک بوشهر و گمرک خرمشهر می باشد

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۸۸۲۲۹۰۳۴ ۰۲۱