نامه-باربری.jpg

بیمه نامه باربری کالا در روند ترخیص کالا

بیمه نامه باربری کالا بسیار مهم  و تضمین کننده سرمایه صاحب کالا تا تخلیه در انبارمقصد میباشد.

مواردی که در بیمه نامه موثر میباشد :

1- کلوز بیمه که شامل

A کلوز .

  کاملترین نوع بیمه با تمامی پوششها (مورد قبول برای انبارداری گمرک فرودگاه امام( سند بانکی) و بندر تمامی کالاها و گمرک تهران  کالاهای خطرناک و اتشزا و تمامی کالاها

 B کلوز . 

غیر قابل قبول برای انبارداری گمرک فرودگاه امام و برای کالاهای غیر خطرناک وآتشزای انبار گمرک تهران

C کلوز .

غیر قابل قبول برای انبارداری گمرک فرودگاه امام و برای کالاهای غیر خطرناک وآتشزای انبار گمرک تهران

نکته :

1- تاریخ بیمه نامه باید قبل از عبور کالا از مرز باشد.

2- شماره ثبت سفارش باید به صورت دقیق در بیمه نامه درج شده باشد.

3- درج مقصد در بیمه نامه حتما باید لغت (انبار بیمه گذار ) باشد.

4- وسیله حمل و تعداد نوع و ارزش کالا باید به صورت دقیق طبق پروفرما باشد .

در صورت هرگونه مغایرت الحاقیه بیمه نامه الزامی میباشد.

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر بازرگانی احدی تماس حاصل فرمایید.

 

 

جهت دریافت آخرین اطلاعات و اخبار گمرکی به کانال تلگرام ترخیص کالا احدی مراجعه نمایید.

 

لطفا سوال یا نظر خود را اینجا مطرح نمایید