clearance-8.jpg

دانستنی های ترخیص کالا

در هر کشوری بنا به نیاز، داد و ستدی در خصوص موارد اولیه و کالاهای ضروری بخصوص دارو صورت می گیرد، که به تبع آن فعالیتی در این حوزه صورت می پذیرد که بسیاری از کشورها به خارج از مرزها صادر یا وارد میگردد.

تبادل کالا و یا مواد اولیه امری است ضروری در هر کشور، که نتیجه صدور و ورود کالا موجب می گردد تا چرخه اقتصادی در حوزه صادرات و واردات اهمیت پیدا کند. کالاها برای صادرات و واردات و ترخیص کالا نیاز به عبور از یک مرزی دارد که در هر کشور تعریف شده است که مسئولیت آن به گمرکات سپرده شده است. برای واردات و صادرات باید قوانین مربوطه را در هر کشور رعایت کرد.


چرا باید ترخیص کالا را به ترخیص کار سپرد

بعضی از افراد با توجه به حجم کالا اقدام به ورود کالا می نمایند که این امر سنگین بدیهی است در خصوص کاهش دادن هزینه ها، ولی در صورتیکه حجم کالا سنگین و بالا باشد این مهم معمولاً برای شرکت های تولیدی بخصوص شرکت دارویی و شرکت های تولیدی قابل اهمیت است که توسط شخصی که تجربه کاری دارد و یا اصطلاحاً ترخیص کار و یا حق العمل کار رسمی گمرگ باشد انجام گردد.
شرکت ترخیص کالا و یا حق العمل کار رسمی گمرک دارای دانش ترخیص بوده که بتواند این کار را به سادگی درحداقل زمان انجام دهد همانطوریکه پروسه ترخیص کالا کمی زمان بر میباشد، شرکت های تولیدی و دارویی ترجیح میدهند که با یک شرکت ترخیص کالا این امر مهم را پیش ببرند.


روند و مراحل ترخیص کالا از گمرکات

  • گام اول: اخذ مدارک لازم از فروشنده و یا صاحب کالا
  • گام دوم: بررسی مدارک و اخذ ترخیصیه
  • گام سوم: ارائه مدارک به گمرک اجرایی یا محل، جهت اظهار کالا

 

مرحله اول، اظهار کالا و دریافت کد اظهار (کوتاژ)

پس از بررسی مدارک در خصوص وزن، ارزش، تعرفه، میبایست مدارک احراز هویت گردد. (توسط کارشناس گمرک)

در این مرحله احراز هویت مسیرها در گمرک مسیر ها در گمرک شناسایی می گردد.

مسیر سبز: کالا مستقیماً بدون بررسی به مرحله صندوق گمرک ارجاع میگردد.
مسیر زرد: کالا نیاز به بررسی و در صورت لزوم ارزیابی و ارجاع به آزمایشگاه
مسیر قرمز: کالا نیاز به ارزیابی و آزمایشگاه به صورت حضوری


مرحله دوم کاری گمرک

کنترل کالا و ارزیابی در گمرک شایان اهمیت میباشد که توسط ارزیاب این مرحله صورت می پذیرد در خصوص نوع کالا و تطبیق کالا با اسناد.


مرحله بعدی:
اخذ مجوز لازم در خصوص کالا که این مرحله به آزمایشگاه و یا در صورت لزوم به اداره استاندارد ارسال میگردد.


مرحله مهم:
تعرفه کالا که نشان دهنده میزان درصد حقوق ورودی میباشد، توسط کارشناسان مجازی صورت میگردد. کارشناس تمامی مجوزها و تعرفه و اسناد را بررسی و در صورت لزوم تایید می نمایند.


مرحله نهایی:
پس از تطبیق اسناد و صدور مچوز کالا پس از پرداخت های قانونی انبارداری آماده بارگیری می گردد. که این امر توسط درب خروج گمرک تماماً بررسی می گردد.


ترخیص کالا توسط حق العمل کار رسمی گمرک با پارسا ترخیص

همانطوریکه اشاره شد شرکت ترخیص کالا، پارسا ترخیص سعی دارد ضمن ارائه مشاوره درخصوص موارد فوق و در خصوص تسریع در روند ترخیص کالا کمک هایی را ارائه دهد تا درحداقل زمان این امر صورت پذیرد.
شرکت ترخیص کالا توسط حق العمل کار رسمی گمرک میتواند نسبت به کاهش هزینه ها کمک کند و این امرتوسط شرکت پارسا ترخیص صورت خواهد گرفت.

امتیاز دهید :

لطفا سوال یا نظر خود را اینجا مطرح نمایید