clearance-20.jpg

گواهی بازرسی

توضیحات زیر مربوط به اخذ گواهی استاندارد یا (COI) جهت واردات و ترخیص کالاهای که مشمول شرایط استاندارد می باشد:


جهت ترخیص کالا و کالاهای وارداتی عموما به دو دسته تقسیم می شوند:


1-  کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد و اجباری
2-  کالاهای وارداتی غیر مشمول

جهت ترخیص کالایی که مشمول استاندارد اجباری می باشد ارائه گواهی بازرسی یا certificate of inspection    مورد نیاز می باشد که در صورت نیاز می بایست از کالاها در مبدا یا در مقصد مورد بازرسی قرار گیرد.


1-  بازرسی کالا در مبدا (جهت ترخیص کالا)

در این نوع بازرسی باید قبل از حمل جهت مطابقت کالا توسط یکی از شرکت های بازرسی که مورد تائید سازمان استاندارد باشد به بازرسی به عمل آید دامنه فعالیت شرکت بازرسی دارای اهمیت می باشد که پس از بازدید نسبت به صدور  گواهی جهت ترخیص کالا اقدام می گردد.


2-  بازرسی در مقصد جهت ترخیص کالا

در ترخیص کالا در صورتیکه که بازرسی در مبدا انجام نشده باشد می بایست نمونه ها از کالا زیر نظر بازرس مربوط استانداد و نماینده شرکت بازرسی نمونه کالا ، به یکی از آزمایشگاه های مورد تائید سازمان همکار سازمان استاندارد یا شرکت اکرودیتیه ارسال شود.
و در صورت انطباق جهت ترخیص کالا صورت پذیرد در ترخیص کالا یا فرایند ترخیص کالا اخذ گواهی بازرسی قبل از حمل پیشنهاد می گردد.
شرکت ترخیص کالا با داشتن مدارک مزبور  به ترخیص کالا، و گواهی بازرسی مربوط  به آن کالا، می تواند اقدامات لازم را جهت ترخیص کالا و پیشبرد اهداف آن شرکت انجام دهد.

 

جهت دریافت آخرین اطلاعات و اخبار گمرکی به کانال تلگرام ترخیص کالا احدی مراجعه نمایید.

امتیاز دهید :

لطفا سوال یا نظر خود را اینجا مطرح نمایید