گواهی.jpg

اهمیت گواهی مبدا در ترخیص کالا

یکی از اسناد مهم که نشان میدهد  کالا توسط کدام کشور ساخته شده است. که  اغلب توسط اتاق بازرگانی و در بعضی موارد توسط مرجعی که در L/C تعین  شده است صادر می گردد.

نقش سند گواهی مبدا در اسناد L/C این است که قوانین کشور وارد کننده است را پوشش دهد.

مواردی که نشان دهنده مغایرت  لیست است شامل موارد زیر میباشد :
1-  کشور سازنده کالا در اسناد مقایر باشد
2-  صادر کننده گواهی در اسناد L/C متفاوت باشد
3-  اسناد مطابق با درخواست کننده LC ، legalized نباشد
4-  موارد ذکر شده در سند با دیگر اطلاعات مطابقت نداشته باشد.

یکی از نکات مهم، اطلاعات صاحب کالا باید با اسناد حمل مطابقت داشته باشد. گواهی مبدا در ترخیص کالا باید توسط مرجعی صادر شود که در اعتبار اسنادی درخواست شده باشد در صورتیکه درخواست کننده خواسته باشد توسط ذینفع صادر شود گواهی که توسط اتاق بازگانی صادر شده باشد مورد قبول می باشد. مرجع صدور گواهی مبدا در کشور ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد.

 

جهت دریافت آخرین اطلاعات و اخبار گمرکی به کانال تلگرام ترخیص کالا احدی مراجعه نمایید.

امتیاز دهید :

لطفا سوال یا نظر خود را اینجا مطرح نمایید