۱۳۹۸/۰۱/۰۶

 گروه های کالایی

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

تاکید بر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی در قالب رویه های مسافری و تجاری

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

امکان تسری تسهیلات به لاستیک های خودروهای نیمه سنگین علاوه بر خودروهای سنگین و اتوبوسی

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

لزوم تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

معرفی نمونه امضا مجاز و حدود اختیارات آن برای صدور مجوزهای صادرات، واردات، کابوتاژ، معاوضه (سوآپ) فرآورده های نفتی

۱۳۹۷/۱۲/۱۸

الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات

۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید

۱۳۹۷/۱۲/۱۸

 تاکید بر کاهش کالاهای رسوبی در گمرکات اجرایی

۱۳۹۷/۱۲/۱۸

محدودیت تردد از روز شنبه 25 اسفندماه 97 تا 17 فروزدین ماه 98

۱۳۹۷/۱۲/۰۶

واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

۱۳۹۷/۱۲/۰۶

ترخیص گوشت های وارداتی

شرکت ترخیص کالا

fast call