حذف مجوز سیستمی صادرات محصولات فولادی ( مقاطع طویل ) جهت واحد‌های مجاز به صادرات‌ از 25 اردیبهشت 1400 بمدت سه ماه