khodro.jpg

وزیر امور اقتصادی و دارایی:امیدواریم در هفت ماهه باقی مانده سال شاهد واردات خودرو با مقررات مصوب باشیم.

🔹در این طرح، اولویت با خودروهای با قیمت ‌پایین است تا مصرف کنندگان متوسط کشور بتوانند از آن استفاده کنند.

🔸سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح، یک میلیارد دلار است.