whatsapp-4343image-43432021-05-24-4343at-434315.55.17.jpeg

صادرات فولاد آزاد شد

🔹با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) واحد‌های مجاز از ۲۵ اردیبهشت ماه به مدت سه ماه آزاد شد.