photo_2022-09-15_10-13-38.jpg

دستور دادستان تهران برای مزایده خودروهای توقیفی در گمرکات

دادستان تهران:
▪️ بیش از یک هزار دستگاه خودروهای توقیفی در گمرکات کشور به مزایده گذاشته می‌شود.

▪️ درباره فرآیند تحویل خودروها از سوی گمرکات و انبارهای عمومی و بنادر به اموال تملیکی مقرر شد تا سه روز آینده، با اقدامات لازم حتی در تعطیلات پیش رو، خودروها تحویل نمایندگان سازمان اموال تملیکی شود.