۱۴۰۳/۰۴/۱۶

لزوم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ایین نامه های اجرایی آن در وضع مقررات جدید.....

۱۴۰۳/۰۴/۱۶

کد تعرفه های مندرج در ردیف های ۳۲۰ تا ۳۳۸ جدول موضوع بند ۱ تصویبنامه شماره ۳۶۸۹۱ هیات وزیران موضوع کاهش سود بازرگانی گوشت از ابتدای سال......

۱۴۰۳/۰۴/۱۰

الزام به ارائه گواهی بورس بین الملل انرژی نمونه برداری و تعیین ماهیت شرایط صادرات گاز مایع توسط پالایشگاه های مرجع و واحد های پتروشیمی....

۱۴۰۳/۰۴/۰۷

به استناد نامه شماره 2801288 مورخ 1403/03/06 معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات قرار گرفتن تعرفه ٨٥٤١٤٣٠٠ (سلولهای فتوولتاییک جفت و جور شده در ماژول یا ساخته شده به صورت پانل) در فهرست تأمین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات...

۱۴۰۳/۰۴/۰۷

مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی  این قانون ۲ تیرماه به دولت ابلاغ شد ......

شرکت ترخیص کالا

fast call