۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید

۱۳۹۷/۱۲/۱۸

 تاکید بر کاهش کالاهای رسوبی در گمرکات اجرایی

۱۳۹۷/۱۲/۱۸

محدودیت تردد از روز شنبه 25 اسفندماه 97 تا 17 فروزدین ماه 98

۱۳۹۷/۱۲/۰۶

واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

۱۳۹۷/۱۲/۰۶

ترخیص گوشت های وارداتی

۱۳۹۷/۱۲/۰۴

ابلاغ لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و از شمول اخذ استاندارد اجباری

۱۳۹۷/۱۲/۰۴

تأکید بر رعایت ضوابط ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی

۱۳۹۷/۱۲/۰۴

رفع ابهام در خصوص اعمال ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن

۱۳۹۷/۱۲/۰۴

رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 تعرفه و تغيير گروه کالایی آن از چهارم به سوم

۱۳۹۷/۱۲/۰۴

برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا

۱۳۹۷/۱۲/۰۴

دقت در انجام تشريفات صادرات قارچ ترافل اظهار شده تحت عنوان سیب زمینی

۱۳۹۷/۱۲/۰۴

ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک

شرکت ترخیص کالا

fast call