۱۴۰۳/۰۳/۰۳

(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان..

۱۴۰۳/۰۳/۰۳

مصوب ۱۳۸۷ و جزء ۱۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب....

۱۴۰۳/۰۳/۰۳

در خصوص کنترل و بازبینی اظهارنامه های اظهار و ترخیص شده از ابتدای سال جاری به منظور اعمال افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بمیزان ۱۰ درصد....

۱۴۰۳/۰۳/۰۳

تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳....

۱۴۰۳/۰۳/۰۳

موضوع تبصره یک ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ...

۱۴۰۳/۰۳/۰۳

«خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی».....

۱۴۰۳/۰۳/۰۳

اعلام اقلام مجاز و ممنوع صادراتی....

۱۴۰۳/۰۳/۰۱

جهادکشاورزی در سامانه جامع امور گمرکی جهت ترخیص روغن خام ( سویا ، کلزا و آفتابگردان ) ، روغن پالم ، دانه های روغنی ( سویا و کلزا ) و کنجاله ( سویا ، آفتابگردان ، پنبه و کلزا ) به منظور کنترل الزام به خرید دانه های روغنی تولید...

۱۴۰۳/۰۳/۰۱

مبنی بر واردات کالاهای اساسی از طریق شرکت های تعاونی مرزنشینان و پیله ورانی که طی سال های 97 الی 99 اقدام به صادرات نموده اند ...

شرکت ترخیص کالا

fast call